องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

การดำเนินการตามมาตรการ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ