องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

คำสั่ง

คำสั่ง

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ

  คำสั่ง ที่ 97/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ   คำสั่ง ที่ 084/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ (แก้ไข/เพิ่มเติม)   คำสั่ง ที่ 083/2566 เรื่อง มอบอำนาจ การตัดสินใจ การสั่งการอนุญาต การอนุมัติ หรือปฏิบัติราชการ ในเรื่องที่ให้บริการประชาชนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปี พ.ศ.2566   คำสั่ง ที่ 082/2566 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนประจำจุดประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2566   คำสั่ง เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   คำสั่ง เรื่องมอบหมายเจ้าหน้าที่รับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ   คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์   คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน   คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   คำสั่ง เรื่องมอบอำนาจ การตัดสินใจ การสั่งการอนุญาต การอนุมัติ หรือปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการประชาชน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น