องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

คำสั่ง

คำสั่ง

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ

  คำสั่ง ที่ 88/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปี พ.ศ.2566   คำสั่งที่ 164/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ   คำสั่งที่ 80/2565 เรื่อง ย้ายพนักงานส่วนตำบลไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   คำสั่งที่ 17/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   คำสั่งที่ 9 /2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล   คำสั่งที่ 132/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น