องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาอื่นๆ

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ เมื่อ 28 กันยายน 2563

เปิดอ่าน 89 ครั้ง

วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563 นายทนงยุทธ จันทกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาอื่นๆ ตามความเหมาะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดยได้มีการสอนประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาศิลปะ และวิชาคอมพิวเตอร์ ให้กับเด็กตำบลท่าคล้อ ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยมีผู้เข้าโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 170 คน