องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ภาพกิจกรรม

พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันยุงลายหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 11 เดือนสิงหาคม 2563

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ เมื่อ 20 สิงหาคม 2563

เปิดอ่าน 35 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดยจ่าสิบเอกอนุสรณ์ พระโป๊ะ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ให้กับประชาชน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 11 โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และ อสม.ในพื้นที่