องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลตำบลท่าคล้อ ประจำปี 2566

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ เมื่อ 02 มีนาคม 2566

เปิดอ่าน 7 ครั้ง

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 6 ได้มีการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลตำบลท่าคล้อ ทั้ง 11 หมู่บ้าน โดยมีนายสิรพัทธ์ ชยก ปลัดอำเภอประจำตำบลท่าคล้อ เป็นประธานในการประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนากรตำบล สมาชิกสภาจังหวัดสระบุรีเขต 1 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราขการและเจ้าที่ อบต.ท่าคล้อ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ กำหนดแนวทางปปฏิบัติในการบูรณาการจัดทำแผน และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค และการแก้ไขปัญหาของประชาชน ความเห็นที่ประชุม เห็นควรให้ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 11 หมู่ ตรวจสอโครงการของตนเอง ว่าโครงการใด ทำไปแล้ว ในปีงบประมณ 65 และให้คงโครงเดิม หรือ ไม่ ส่วนของปี 2566 ให้เสนอโครงการไว้เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาชุมชนตำบลท่าคล้อ มติที่ประชุม เห็นชอบและหมอบหมายให้เจัาหน้าที่พัฒนากรตำบลเป็นผู้ประสาน และรวบรวม พร้อมส่งเอกสารมาทาง อบต.ท่าคล้อ เพื่อที่จะให้ทาง อบต.ท่าคล้อ ได้บรรจุไวในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น