องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์โรคติดต่อ

หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์โรคติดต่อ

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ

  ที่ สบ 0208/ว723 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เรื่อง ขอส่งประกาศยกเลิกประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโคและกระบือ   ที่ สบ 0218/ว0726 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เรื่องการควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ   ที่ สบ 0218/ว0651 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เรื่องการควบคุมสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและโรงแรมในวันสำคัญทางศาสนา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201   ที่ สบ 0218/ว604 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ขอส่งมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร สำหรับกิจการประกอบการประเภทสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่   ที่ สบ 0218/ว417 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565   ที่ สบ 0218/ว0324 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี   ที่ สบ 0218/ว0235 ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ที่ สบ 0218/ว0280 ลงวันที่ 22 เมษายน 2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565   ที่ สบ 0218/ว0279 ลงวันที่ 22 เมษายน 2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ที่ สบ 0023.8/ว767 ลงวันที่ 12 เมษายน 265 เรื่อง มาตรการป้องกันละควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี   ที่ สบ 0218/ว0225 ลงวันที่ 9 เมษายน 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี   ที่ สบ 0218/ว0095 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือโรงงาน สถานประกอบการ สำนักงาน สถานที่ทำงาน ดำเนินการตามมาตรการ Thai Stop COVID Plus เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   ที่ สบ 0218/ว0080 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) และการช่วยเหลือประชาชน   ที่ สบ 0218/ว0074 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (ครั้งที่ 2)   ที่ สบ 0218/ว0052 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่องมาตรการกำกับดูแลสถายบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ที่ สบ 0023.8/ว0020 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เรื่อง ขอส่งการคาดการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ.2565 และมาตรการป้องกันและเตรียมพร้อมรับการระบาดโรคไข้เลือดออก

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น