องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ

  แนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม   แนวทางปฏิบัติ Do's & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนเพื่อรักษาจริยธรรมหลักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   แนวทางปฏิบัติ Do's & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนเพื่อรักษาจริยธรรมหลักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566   โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ประจำปี พ.ศ. 2566   ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น   ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน   ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ "พิเพียง สุจริต โปร่งใส" ประจำปี 2566   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปีงบประมาณ 2566   กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปีงบประมาณ 2565   ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปี 2565   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ พ.ศ.2564   โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564   โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563   รายงานผลการประชุมคู่มือประมวลจริยธรรม   คู่มือการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน(คุณธรรม จริยธรรม)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น