องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำลท่าคล้อ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหาดสองแควเหนือหมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 2 บ้านท่าสบกตำบลท่าคล้อ

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ เมื่อ 20 กันยายน 2564

เปิดอ่าน 20 ครั้ง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ