องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำลท่าคล้อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างแพสูบน้ำประปาตำบลท่าคล้อ(บ้านท่าสบก)

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ เมื่อ 14 กันยายน 2564

เปิดอ่าน 15 ครั้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ