องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ภาพกิจกรรม

ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ เมื่อ 03 กันยายน 2564

เปิดอ่าน 202 ครั้ง

วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย ได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับตำบลท่าคล้อ ตำบลท่าตูม และตำบลหินซ้อน ตามกลุ่มเป้าหมาย ผู้สุงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และสตรีตั้งครรภ์อายุ 12 สัปดาห์ขึ้นไป รวมทั้งผู้นำกลุ่มเป้าหมายมาฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,000 คน ณ โรงแรมศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท โดยท่านนายกทนงยุทธ จันทกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลท่าคล้อ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านหาดสองแควเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน
ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารโรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท ที่ให้การอนุเคราะห์สถานที่ รวมทั้งการจัดการในด้านต่าง ๆ ของสถานที่
ขอขอบพระคุณ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) สนับสนุนน้ำดื่มให้กับประชาชน
ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าคล้อ อสม. อสบ. และ อปพร. ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ขอขอบพระคุณ ศูนย์การทหารม้า ที่สนับสนุนรถยนต์ในการรับ-ส่งประชาชน และบริการประชาชน
และขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่สาธารสุขทุก ๆ ท่าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ จาก อบต.ท่าตูม อบต.หินซ้อน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้เอ่ยนาม ที่ทำให้การดำเนินงานสำเร็จ และดำเนินการโดยไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ