องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ภาพกิจกรรม

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ เมื่อ 18 สิงหาคม 2564

เปิดอ่าน 54 ครั้ง

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้มอบบ้านให้กับ นางลูกชิ้น จิตต์เพิกเฉย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท