องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ภาพกิจกรรม

ตรวจติดตามการจัดตั้ง \\

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ เมื่อ 30 กรกฎาคม 2564

เปิดอ่าน 43 ครั้ง

วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอแก่งคอย รพ.สต.ท่าคล้อ รพ.สต.บ้านหาดสองแคว ปลัดอำเภอแก่งคอย ฝ่ายปกครองตำบลท่าคล้อ ตัวแทนบริษัท SCG และ ส.จ.อำพร จันทกูล ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดตั้งศูนย์พักคอย ณ อาคารผู้สูงอายุตำบลท่าคล้อ (อบต.ท่าคล้อ) โดยศูนย์ฯ สามารถรองรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง (สีเขียว)) ได้จำนวน 20 เตียง แยกเป็น ชาย 12 เตียง หญิง 8 เตียง มีการแบ่งโซนห้องผู้ป่วยชาย ห้องผู้ป่วยหญิง ห้องน้ำ จุดทิ้งขยะอันตราย ฯลฯ ตามข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข รววมทั้งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 12 จุด เพื่อรักษาความปลอดภัย และสังเกตุสังเกตุอาการติดตามอาการของผู้ป่วยในแต่ละวัน