องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ภาพกิจกรรม

จัดเตรียมสถานที่ศูนย์พักคอยตำบลท่าคล้อ

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ เมื่อ 23 กรกฎาคม 2564

เปิดอ่าน 46 ครั้ง

วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ท่านนายกฯทนงยุทธ จันทกูล ได้นำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ทำความสะอาด จัเตรียมสถานที่เพื่อจัดทำศูนย์พักคอย (Community Isolation) โดย ศม.(กรม นร.รร.ม.ศม. (พัน.นพศ.ฯ)) ได้สนับสนุนกำลังพล และอุปกรณ์ (เตียงนอน พร้อมฟูก จำนวน 0 ชุด) เพื่อใช้ในการัดตั้งศูนย์พักคอย ณ องค์การบริารส่วนตำบลท่าคล้อ สำหรับรองรับผู้ป่วยที่ติดเื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีอาการไม่รุนแรง (สีเขียว) เพื่อเป็นสถาที่ที่ดูแลาการเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยโควิดในหมู๋บ้าน/ชุมชน รองส่งต่อเข้ารักษาใน รพ. ได้อย่างปลอดภัย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564