องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ภาพกิจกรรม

ร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ เมื่อ 27 ตุลาคม 2563

เปิดอ่าน 95 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น.
นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหาษัตริย์ ร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนาพระมหาษัตริย์ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแก่งคอย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ นำโดยนายทนงยุทธ จันทกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ พร้อมข้าราชการ ร่วมร้องเพลงชาติไทยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์