องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ภาพกิจกรรม

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ เมื่อ 28 กันยายน 2563

เปิดอ่าน 98 ครั้ง

เนื่องในวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ นำโดย นายทนงยุทธ จันทกูล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ได้จัดกิจกรรมการชักธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย และประดับธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ รวมทั้งสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง การใช้ การชัก การประดับ การแสดง และการเคารพธงชาติไทย