องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ภาพกิจกรรม

โครงการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ เมื่อ 13 กันยายน 2563

เปิดอ่าน 112 ครั้ง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้จัดโครงการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากเศษวัสุเหลือใช้ในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ โดยวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ได้เข้าฝึกอบรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแถว หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอย แก้ปัญหาขยะอินทรีย์ที่ส่งกลิ่นเหม็น เรียนรู้การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี การนำจุลินทรีย์ EM  มาช่วยในการเร่งปฏิกิริยาย่อยสลายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เหลือใช้เป็นจุลินทรีย์หรือน้ำหมักชีวภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน ๑๒๐ คน