องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ภาพกิจกรรม

ตรวจอาคารที่เข้าข่ายอาคาร 9 ประเภท ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ เมื่อ 20 สิงหาคม 2563

เปิดอ่าน 35 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ นำโดย นายไวกูณฐ์ เป็นทุน นายช่างโยธาชำนาญงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารที่เข้าข่ายอาคาร 9 ประเภท ประจำปี พ.ศ. 2563
เพื่อตรวจสอบสภาพและระบบอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ของอาคาร ในด้านระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งสภาพโครงสร้างหรือสภาพการใช้อาคาร ณ โรงแรมศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท และโรงแรมหาดสองแควรีสอร์ท