องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ภาพกิจกรรม

โครงการ-ส่งเสริมฝึกอาชีพ หลักสูตร \\\\

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ เมื่อ 23 กรกฎาคม 2563

เปิดอ่าน 21 ครั้ง

เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการ-ส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร \\\\\\\"ข้าวเหนียวหมูฝอย หมูหวาน\\\\\\\" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนตำบลท่าคล้อ เพื่อเป็นการสร้างเสริมทักษะด้านอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 30 คน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลท่าคล้อ