องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ภาพกิจกรรม

โครงการ-ส่งเสริมอาชีพตำบลท่าคล้อ กิจกรรมออกแบบผลิตผ้าด้นมือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ เมื่อ 20 กรกฎาคม 2563

เปิดอ่าน 23 ครั้ง

เมื่อวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการ-ส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอา
ฝึกอาชีพโดยมีนางสำเนียง เสาท้าว เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรและวัสดุจาก กศน. ตำบลท่าคล้อ ตามโครงการศูนย์ฝึกอชีพ (1 อำเภอ 1 อาชีพ) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 13 คน