องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

ภาพกิจกรรม

ประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าคล้อ ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศโดย : อบต.ท่าคล้อ เมื่อ 26 มิถุนายน 2563

เปิดอ่าน 29 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ อินทศร ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าคล้อ

ได้กำหนด ประชุมประจำเดือน ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าคล้อ ครั้งที่ 3/2563 (ปกติประชุมเดือนละ 1 ครั้ง) ณ ห้องส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าคล้อ

เพื่อชี้แจ้งรายละเอียดในการดำเนินงานของชมรม กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง แจ้งข้อมูลข่าวสาร แจ้งสมาชิกที่เสียชีวิตในแต่ละเดือนและการมอบเงินช่วยเหลือ ฌาปนกิจศพ เป็นต้น

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 25 ราย  พร้อมด้วยคณะกรรมการทั้ง 11 หมู่ และเจ้าหน้าที่ 1 นาย(ทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม)